یکی از چالش های ذهنی جالب انجام معما و تست هایی است که شامل اعداد و ارقامی است که به راحتی نمی توان رابطه آنها را تشخیص داد درست مثل معمای ریاضی - تصویری که در این بخش از سرگرمی ایرناک برایتان آورده ایم.

همانند شرکت های مطرح دنیا استخدام در شرکت اپل نیز شرایط خاصی را می طلبد. در آزمون استخدامی اپل سوالاتی تخصصی بسته به تجربه کاری شما پرسیده می شود که برخی از آن ها مسائل ریاضی پیچیده و برخی سوالات ساده البته با نکاتی انحرافی و ویژه هستند.

 در این گزارش برای شما 10 معما طراحی کرده ایم همراه با جواب آنها که اگر شما پاسخ این معماها را در 7 ثانیه پاسخ دهید ذهن منحصر به فردی دارید.

باز هم یک ساعت دیجیتال دیگر و معمایی دیگر. این بار پاسخ را در انعکاس زمان پیدا خواهید کرد!

گوهری گرانبها در جعبه ای در انتظار شماست. معما را حل کنید و آن را بیاید.

اگر می خواهید چند دقیقه ای از کارهای روزمره فاصله بگیرید یا اوقات فراغت بین سر زدن به شبکه های اجتماعی را پر کنید، معماهای ما را حل کنید!

نوبت، نوبت حل معما است. در این معما باید راست و دروغ ماجرا را تشخیص دهید.این گوی و این میدان!

معمای امروزتان را حل نکرده اید؟ هنوز فرصت دارید که قایق ذهنتان را در رودخانه معمای ما روان کنید!

صفحه1 از3
کاربران آنلاین : 5,380