در ادامه با آموزش تصویری کلیه مراحل اجرایی برای ساخت یک ساختمان بتنی به صورت کاملا تصویری و مرحله به مرحله از صفر تا 100 با شما در ایرناک خواهیم بود.

آموزش تصویری و مرحله به مرحله ساخت ساختمان سازه بتنی

مراحل اولیه اجرایی

 • ابتدا کارفرما موظف است برای انجام مراحل قانونی و کسب مجوز مربوطه به سازمانها و دیگر مراجع ذیربط مراجعه می کند.
 • شناخت خصوصیات زمین برای برآورد های طراحی
 • آماده سازی محوطه

استقرار عوامل اجرایی و شروع کار به شرح زیر است .آموزش ساخت ساختمان سازه بتنی از صفر تا صد + عکس و فیلم در ایرناکآموزش ساخت ساختمان سازه بتنی از صفر تا صد + عکس و فیلم در ایرناک

شروع کار اجرایی

گودبرداری

یک لودر چرخ لاستیکی به کارگاه آورده شد و سپس لودر شروع به کار کرد. سپس خاک حاصله را توسط همان لودر در یک کامیون بارگیری کرده و به مکان دیگری انتقال می دهیم .

برای عبور و مرور لودر هنگام گودبرداری به محل کارگاه یک رمپ ایجاد کرده بودیم که پس از اتمام کار لودر آن را توسط کارگران و دست افزار بیل و کلنگ تخریب نمودیم .

کارگران به وسیله ی بیل و کلنگ مشغول تخریب و خاک برداری رمپ گردیدند. پس از اتمام کار و پایان این مرحله سطح کار زمین کارگاه را کاملا آ داده و توسط غلتک دستی کوبیدند.تا سطح کار کاملا متراکم شود و بعدها در اثر وزن ساختمان نشست نکند .

البته باید متذکر شوم که قبل از شروع به گودبرداری باید درخت و بوته های احتمالی را که در محل کار گ اهوجود داشته باشد را از محل کار جمع آوری نمود که به این کار عملیات بوته کنی می گویند.

خاکبرداری در زمین های با رطوبت طبیعی را می توان تا عمق یک متر ، برای ماسه 1.25 متر ، برای ماسه رس دار 1.5 ، برای خاک رس 2 متر ، برای خاک بسیار متراکم را بدون پایه های ایمنی ، سپر و حائل انجام داد.

در سایر موارد با توجه به جنس خاک ، عمق گودبرداری و شرایط ترافیکی اطراف تدابیر ایمنی لازم توسط مسئولان اتخاذ می گردد.

پیاده کردن نقشه

هدف از پیاده کردن نقشه به معنی انتقال نقشه ساختمان از روی کاغذ بر روی زمین با ابعاد اصلی می باشد. بطوریکه محل دقیق پی ها و ستون ها و ابعاد آنها روی زمین مشخص گردد. در موقع پیاده کردن نقشه از نقشه ی پی کنی استفاده می شود. برای نقشه ی ساختمان های مهم معمولا از دوربین نقشه برداری استفاده می شود. برای نقشه ی ساختمان های کوچک و معمولی از متر و ریسمان کار استفاده می شود .

کارگران با حضور مهندس ناظر به پیاده کردن دقیق نقشه فونداسیون اقدام کردند. به گونه ای که به وسیله ی متر ، ریسمان کار و گچ کاملا ابعاد فونداسیون را مشخص کرده و آن را در زمین پیاده کردند.

بتن مگر

بتن مگر که به آن بتون لاغر نیز می گویند اولین قشر پی سازی می باشد. مقدار سیمان در بتن مگر حدود 100 الی 150 کیلوگرم بر مترمکعب است . بتون مگر معمولا به دو دلیل مورد استفاده قرار می گیرد :

1 : برای جلو گیری از تماس مستقیم بتون اصلی فونداسیون با خاک و نفوذ شیره بتن به خاک .

2 : برای رگلاژ کف فونداسیون و ایجاد سطحی صاف برای ادامه پی سازی.

3 : ضخامت بتن مگر حدودا 10 سانتی متر می باشد که البته این کار برای سهولت در اجرای قالب بندی و کفراژبندی بود.

بتن مگر توسط میکسر ها برای تخلیه به محل پروژه آورده تخلیه گردید و کارگران سطح روی آن را با ماله تقریباً صاف کردند . حدودا سه الی چهار ساعت به آ دادن مختصر و سطحی آن پرداختند .

آرماتوربندی

گروه آرماتوربند کاملا طبق نقشه مشغول به بریدن ، اندازه کردن و ساختن شبکه آرماتور و مش بندی فونداسیون شدند. در این مدت همواره یک کارگر به وسیله ی کارگاه و آچار گوساله طبق نقشه مشغول تهیه ی خاموت ها و تنگ ها به تعداد و اندازه های مورد نیاز شد و آرماتور ها را توسط سیم به هم دیگر متصل می نمودند . برای اینکه میلگرد ها از کف بتن مگر فاصله یکسان داشته باشند از اسپیسر استفاده گردید .

نکته حائز اهمیت در اجرای کار این است که باید فاصله میل گردها و خاموت ها را دقیقاً طبق نقشه اعمال کنیم که البته این فاصله ها را باید از مرکز به مرکز آرماتورها در نظر بگیریم .

فقط در موقع جاگذاری باید دقت لازم انجام گیرد تا قفسه ها و مش میلگردی درست در وسط گود قرار گیرد تا در هنگام بتون ریزی از همه طرف توسط بتون احاطه شوند . در واقع بتن مثل کاوری دور و اطراف آن را بپوشاند. معمولاً میلگردهای مصرفی در بتون را از نوع میلگرد آجدار انتخاب می کنند.

نکته : ریشه باید در انتهای دارای خم آرماتورها باید طوری به هم بسته شوند تا در موقع بتن ریزی از جای خود تکان نخورده وجابجا نشوند و فاصله آنها ازیکدیگر باید طوری باشد که بزرگترین دانه بتن به راحتی از بین آنها رد شده در جای خود قرار گیرد و معمولا برای بستن آرماتورها در گوشه ها از 8 و در وسطها از ساده استفاده شود .

آرماتورهای ریشه یا انتظار :

آرماتورهای ریشه یا انتظار که برای اتصال شالوده به ستون بکار می رود باید تا سطح آرماتورهای زیرین پی ادامه داشته باشد ولی اگر ارتفاع پی از 1.25 متر تجاور کند می توان فقط 4عدد آرماتورهای گوشه های ستون را تا آرماتور زیرین پی ادامه داد و بقیه آرماتورهای ستون را به اندازه کافی داخل بتن پی نمود و کلیه آرماتورهای ریشه باید در انتها دارای خم 90 درجه باشند .واین آرماتورها به صورت خاموت به یکدیگر متصل شوند و در داخل پی به خوبی مستقر شوند و یا به عبارت دیگر باید خاموتهای ستون تا داخل پی ادامه یابد و طول آن قسمتی از آرماتور ریشه که باید خارج از پی قرار گیرد تا میلگردهای ستون به آنها بسته شوند این کار به وسیله مهندس محاسب تعیین می گردد ولی هیچگاه نباید از 50 الی 60 سانتی متر کمتر باشد .

چگونه شبکه میلگرد ستون را به ریشه وصل کنیم :

بعد از فونداسیون وگذاشتن میلگردهای ریشه اگر بخواهیم میلگردهای ستون را در کنار میلگردهای ریشه قرار دهیم به اندازه کلفتی میلگرد ریشه ستون از محور خود منحرف گردد .بهتر آن است که آرماتورهای ستون انحنای کوچکی ایجاد کنیم تا ستون درست درمحل محور خود قرار گرفته و کوچکترین انحرافی نداشته باشد این انحنا باید به اندازه قطر میله گرد ستون باشد و آنها را در زمین اگر کوچک باشد و سبک باشد با سیم آرماتور بندی محکم می کنیم و با خاموتهای ستون آن را به یک شبکه تبدیل می کنیم و بعد از بتن ریزی پی قفسه آرماتورهای ستون را که ازقبل آماده نموده اند.

آرماتوربندی

آرماتورهای ریشه متصل می کنیم این کار باید حداقل 3 الی 4 روز بعد از بتن ریزی پی انجام شود زیرا در غیر این صورت با توجه به اینکه بتن پی هنوز سخت نشده است در اثر لنگر آرماتورهای ستون میله گردهای ریشه از جای خود تکان خورده و پی متلاشی می شود و بعد از بتن آرماتورهای ستون برای تثبیت موقعیت هرستون ابعاد آن به سیله تیرهای چوبی در پای ستون مشخص مینمایند و باید توجه داشت که هیچ وقت نباید برای تثبیت ابعاد ستون با ریختن در پای آن اقدام نمود و یا باریسمان رنگ ابعاد ستون را خط می زنند تا قالب را بر روی آن قرار دهند.

آرماتوربندی

مقطع اغلب ستونها در ساختمانهای معمولی مربع یا مستطیل میباشد گاهی نیز دایره یا چند ضلعی میباشد در حال عرض مقطع ستون نباید از 20 سانتی متر کمتر و همچنین سطح مقطع آن نباید از 600 سانتی متر کمتر باشد .

آرماتوربندی

آرماتورهای طولی و عرضی ستونها طوری باید به هم یافته شوند که در موقع حمل و نقل و کار گذاشتن و بتن ریزی خطر جابجا شدن آرماتورها و دور و نزدیک شدن آنها از همدیگر وجود نداشته باشد و حداقل قطر آرماتورهای طولی 14 میلی متر و حداقل تعداد آرماتورهای طولی در مقاطع مربع و سریع مستطیل 4عدد و در مقطع دایره 6 عدد ودر مقطع چند ضلعی تعداد اضلاع میباشد.

قالب بندی فونداسیون

نحوه قالب بندی به این گونه بود که ابتدا با ریسمان کشی حدود مشخص و سپس با میله داربست دور پی جاگذارری گردید و چند تخته طویل را کنار هم قرار داده ، سپس به وسیله سیم این تخته ها را به لوله داربستها متصل کردند .

آرماتوربندی

بتن ریزی پی

بتن آماده خریداری شده توسط میکسر به محل حمل می شود و با پمپ تخلیه می گردد پمپ آنتنی متحرک می باشد و به راحتی به نقاط مورد نظر تغییر جهت می دهد در حین بتن ریزی از دستگاه ویبراتور برای ارتعاش کردن استفاده می شود تا بتن کامل در قالب جابه جا شود .

بتن ریزی پی

بعد از بتن ریزی بعد از 5 الی 6 ساعت می توان برای آ دادن اقدام کرد ، لازم به ذکر است که اگر به بتن آ داده نشد به اصطلاح باعث سوختن می شود .

بتن ریزی پی

بتن ریزی پی

بتن ریزی پی

ستون

بعد از قالب برداری پی نوبت به آرماتور بندی ستونها می رسد که طبق نقشه صورت می گیرد .

ساخت ستون

بعد از آرماتور بندی ستون نوبت به بستن قالبهای ستون میشود در نقشه جای ستونها و قالبها تعیین شده است.

ساخت ستون و بتن ریزی

بتن ریزی ستونها که بعد از بستن قالب ها و شاقول کردن که در عکسها مشخص شده است . بتن بصورت آماده توسط میکسر ها آورده می شود و توسط پمپ دکل دار شوت می شود .

ساخت ستون و بتن ریزی

برای اینکه بتن به تمام قسمتهای در داخل قالب نفوذ کند با ارتعاش دادن توسط دستگاه ویبره این کار انجام می شود .

ساخت ستون و بتن ریزی

بعد از 3 الی 4 روز قالبها رو بر می دار یم و به ستونها آ می دهیم .

ساخت ستون و بتن ریزی

 

قرار دادن قالب کف تیرها بر روی شمع ها

بعد از برداشتن قابهای ستونها و خشک شدن کامل بتن ستونها ، گذاشتن قالب کف تیر ها و بستن شمع زیر قالب می باشد .

قرار دادن قالب کف تیرها بر روی شمع ها

بعد از بستن قالب و شمع گذاری شروع به بستن پوتر ها می شود ، در این مرحله حتماٌ چند مسئله باید رعایت شود :

 • با دقت از روی نقشه اجرا گردد .
 • ایجاد فاصله بین تخته و زیر آن
 • ابتدا و انتهای میلگردها در دو سر پوتر حداقل 20 سانتی متر خم شود .
 • در صورتی که در مسیر پوتر ستون باشد . باید پوتر را از وسط میلگرد ستون عبور داده و با هم در گیر شوند .

قرار دادن قالب کف تیرها بر روی شمع ها

تیرچه گذاری

تیرچه بلوک سقف

 • نصب آویزها
 • نصب قالب تیرچه ها
 • نصب قالب ها
 • گذاشتن میلگردها بین قالب ها
 • روغن زدن قالب ها
 • گذاشتن صفحات لازم برای سقف کاذب
 • گذاشتن تیرچه ها ؛ ارماتور بالایی خر پا را بر روی آرماتورهای فوقانی تیر قرار می دهیم .

تیرچه بلوک سقف

کارگران در حال جاگذاری تیرچه ها می باشند و که فاصله تیرچه ها را با اندازه یکسان و طبق نقشه انجام می دهند

در این عکس نشان دادیم که تیرچه چگونه به تیر اصلی وصل و جا گذاری شده است .

تیرچه بلوک سقف

بعد از اتمام کار تیرچه گذاری بلوک اینجا از بلوکهای یونولیتی استفاده می شود .

بعد از جاگذاری تیر ها و جاگذاری بلوکها همزمان با اجرای دال بر روی سقف شمع ها در زیر وصل می شوند .

ساخت سقف

بستن تیر پاگرد

هر پاگرد به یک تیر وصل است که باید پاگرد را نگه دارد این تیر بعد از ستون های پله آرماتور بندی می شود .

بستن تیر پاگرد

بستن میلگردهای پله

بعد از بستن قالب پاگرد میلگرد های ریشه را می بندند . نکته که باید ذکر کنم این است که این میلگردها معمولاٌ در 2 سفره اجرا می شوند که برای فاصله انداختن بین میلگردها از اسپیسر . سنگ یا ... استفاده می شود .

بستن میلگردهای پله


سقف

سقف دال

سقف دال

قالب بندی دور تیرها کامل بسته شده است

در تیرهای این سقف از میلگردهای کمکی استفاده شد

در تیرهای این سقف از میلگردهای کمکی استفاده شد

در حال بستن میلگرد ها با سیم

در حال بستن میلگرد ها با سیم

در این قسمت کارگرها در حال گذاشتن میلگرد های حرارتی می باشند .

بتن ریزی تیرها سقف و راه پله

بتن آماده توسط میکسر ها حمل به محل آورده و سپس توسط پمپ بتن به نقاط مورد نظر شوت می شود .

بتن ریزی تیرها سقف و راه پله

بتن که توسط دکل و لوله به نقاط مورد نظر می رسند . و بتن ریزی انجام می شود در عین حال برای ارتعاش که بتن و شیره بتن خو در قالبها جابه جا و نشست کنند ویبره می کنیم و در عین انجام و ادامه کارگرهای دیگر با ماله سطح بتن را صاف می کنند .

برای شاقول کردن ستون در حین بتن ریزی میلگردهایی 8 شکل در درون بتن دور ستون گذاشته می شود بعد از خشک شدن بتن ریزی و قالب برداری .

بتن ریزی تیرها سقف و راه پله

اجرای پله و سقف و تیر و تیرچه و بلوک گذاری از نظر روش یکی می باشند برای طبقات تنها تفاوت این است که مقدار و قطر میلگرد و بتن ریزی طبق محاسبات تغییر می کند .

بتن ریزی تیرها سقف و راه پله

بعد از تمام شدن کلیه بتن ریزی طبقات حال نوبت به تیغه کشی و سفت کاری و عایق بندی کف سازی می باشد. تیغه کشی با آجر می باشند که شامل دیوارهای بیرون و داخل می شود . در شکل نوعی شمشه دیده می شود که برای تراز کردن دیوار استفاده می شد .

تیغه کشی و سفت کاری و عایق بندی

قبل از عمل سفت کاری سیمان پاشی یا شفته کاری (آستر کتیبه ها یا همان چارچو های درها و پنجره ها ، لوله کشی ها و کانالهای برق کشی نیز انجام می شود و کف سازی هم اولیه صورت می گیرد .

تیغه کشی و سفت کاری و عایق بندی

نصب کتیبه

کارگر در حال سفت کاری با سیمان می باشد تا سطح دیوار تقریبا صاف و درزها و کمی خود سیمان عایق می باشد .

کارگر در حال سفت کاری با سیمان

بعد از این معمولاٌ گچ کاری انجام می شود .

کف سازی با مصالح تا قبل بتن ریزی و سرامیک یا لمینت

کف سازی با مصالح تا قبل بتن ریزی و سرامیک یا لمینت

عایق کاری

انجام عایق کاری در سرویس بهداشتی ها و حمام ها و آشپزخانه صورت میگیرد که رطوبت به سازه و اتاقهای دیگر و طبقات دیگر سرایت نکند و باعث خرابی نشود .

عایق کاری

سنگ کاری نما بعد از دیوار چینی برای سرعت بخشیدن پروژه همراه با بقیه مراحل اجرا می شود .

سنگ کاری نما خارجی

سنگ کاری نما خارجی

کارگر در حال اجرای سنگ نمای داخل ساختمان

کارگر در حال اجرای سنگ نمای داخل ساختمان

اجرای سقف کاذب

در این ساختمان از سقف کاذب کناف استفاده گردید که به صورت پیش ساخته می باشد و بعد از زیر بنده که به تیرچه دوخته شده به آن پیچ می شود .

اجرای سقف کاذب

در حین انجام این سقف ، اجرای کاشی کاری و سرمیک کف نیز اجرا می شد .

اجرای کاشی کاری و سرمیک کف

بعد از اتمام نصب کاشی و سرامیک که در حین این کار گچ کاری نیز انجام گردید . عکس های موجود نصب کلید و پریز و کابینت می رسد.

نصب کلید و پریز و کابینت

چیدمان کابینت ها نسبت به اندازه آشپزخانه

نصب کلید و پریز و کابینت

نصب کلید ها و پریز ها

انجام عایق بندی پشت بام برای جلو گیری از نفوذ آب به سازه

انجام عایق بندی پشت بام برای جلو گیری از نفوذ آب به سازه

نصب نرده های راه پله

نصب نرده های راه پله

انیمیشن مراحل ساخت یک ساختمان بتنی

آموزش ساخت ساختمان سازه بتنی از صفر تا صد + عکس و فیلم
3.7
out of
5
(
6
) votes

نوشتن نظرات

توجه : ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی دور از فرهنگ ایرانی ما است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.


تصویر امنیتی

کاربران آنلاین : 2,740