به طور کلی می توان گفت برای نقصان و زیادی غیر عمدی در نماز سجده سهو واجب می باشد با ما در این بخش از دین و مذهب ایرناک همراه باشید تا اطلاعات کاملی در این باره کسب کنید.

شکستن نماز واجب عمداً بنابر احتیاط جایز نیست ولی استثنائاتی در اسلام برای شکستن نماز قرار داده شده که در ادامه میخوانیم.

اعتکاف یا ایام البیض به روزهای سیزدهم، چهاردهم و پانزدهم هر ماه قمری گویند که به باور مسلمانان ایام البیض ماه های رجب، شعبان و رمضان، دارای فضیلت بسیار است.

«لیله الرغائب» شبی است که در آن عطاء و بخشش خدا بسیار است و بندگان خداوند با رو آوردن به بارگاه خدا و خشوع در برابر بزرگی خدا، شایستهٔ دریافت انعام و عطا و بخشش بی کرانهٔ خدا می شوند.

اعمال لیله الرغائب شب آرزوها بر اساس سخنان بزرگان دین مخصوصا پیامبر اسلام را در ایرناک بخوانید.

یک نمازگزار حین سجده رفتن، در همان حال دعوت حق را لبیک گفت و دیگر سر از سجده بر نداشت.

در شبکه های اجتماعی عرب زبان تصویری از سجاده مادربزرگ مرحومه یکی از کاربران دست به دست می شود.

نماز بهترین اعمال دینى است که اگر قبول درگاه خداوند عالم شود، عبادتهاى دیگر هم قبول مى شود و اگر پذیرفته نشود اعمال دیگر هم قبول نمى شود.

صفحه1 از3
کاربران آنلاین : 4,600