قرعه کشی لیگ برتر فوتبال ایران در مرحله نوزدهم برای فصل 98-99 برگزار شد و تیم های حاضر در این رقابت ها حریفان خود را شناختند.

برنامه کامل لیگ برتر فوتبال ایران 98-99

پس از کش و قوس های فراوان ، بالاخره مراسم قرعه کشی فصل جدید لیگ برتر از ساعت 19 روز سه شنبه 15 مرداد ماه 1398 در تالار شهر مشهد با حضور مهدی تاج رئیس و اعضای هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال ، مدیران سازمان لیگ ، نمایندگان باشگاه ها و ... برگزار شد.برنامه کامل لیگ برتر فوتبال ایران 98-99 در ایرناک برنامه کامل لیگ برتر فوتبال ایران 98-99 در ایرناک

تیم های لیگ برتر

برنامه کامل بازی های لیگ برتر فوتبال فصل 98-99 

* هفته اول

نفت مسجدسلیمان- تراکتور تبریز

ذوب آهن اصفهان- سایپا تهران

ماشین سازی تبریز- استقلال تهران

گل گهر سیرجان- نساجی مازندران

شاهین بوشهر- سپاهان اصفهان

فولاد خوزستان- صنعت نفت آبادان

پیکان تهران- پدیده شهرخودرو مشهد

پرسپولیس تهران- پارس جنوبی جم


* هفته دوم

تراکتور- پرسپولیس

پارس جنوبی- ذوب آهن

استقلال- فولاد خوزستان

سایپا- گل گهر سیرجان

صنعت نفت- نفت مسجدسلیمان

پدیده شهرخودرو- شاهین شهرداری بوشهر

سپاهان- ماشین سازی

نساجی- پیکان


* هفته سوم

ذوب آهن- تراکتور

نفت مسجد سلیمان- استقلال

گل گهر- پارس جنوبی

شاهین شهرداری- پیکان

فولاد- سپاهان

سایپا- نساجی

ماشین سازی- شهر خودرو

پرسپولیس- صنعت نفت آبادان


* هفته چهارم

تراکتور- گل گهر سیرجان

صنعت نفت- ذوب آهن

استقلال- پرسپولیس

سپاهان- نفت مسجدسلمیان

نساجی- شاهین شهرداری بوشهر

پدیده شهرخودرو- فولاد

پارس جنوبی- سایپا

پیکان- ماشین سازی


هفته پنجم

چهارشنبه 3 مهر 98

سایپا تهران– تراکتورسازی تبریز- ساعت 16:15- ورزشگاه پاس قوامین تهران

گل گهرسیرجان – صنعت نفت آبادان- ساعت 17- ورزشگاه امام علی (ع) سیرجان

نفت مسجد سلیمان – شهر خودرو مشهد- ساعت 18:30- ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان

پارس جنوبی جم – نساجی مازندران - ساعت 18:30- ورزشگاه تختی جم

پنجشنبه 4 مهر 98

پرسپولیس – فولاد مبارکه سپاهان- ساعت 16:15- ورزشگاه آزادی تهران

ماشین سازی تبریز – شاهین شهرداری بوشهر- ساعت 16:30- ورزشگاه بنیان دیزل تبریز

فولاد خوزستان – پیکان تهران- ساعت 18:30- ورزشگاه شهداء فولاد اهواز

ذوب آهن اصفهان– استقلال تهران- ساعت 18:30- ورزشگاه فولاد شهر فولادشهر


هفته ششم

پنجشنبه یازده مهر 98

پیکان تهران – نفت مسجد سلیمان- ساعت 16- ورزشگاه شهداء شهر قدس

شاهین شهرداری بوشهر – فولاد خوزستان- ساعت 17:15- ورزشگاه شهید مهدوی بوشهر

جمعه 12 مهر 98

شهر خودرو مشهد– پرسپولیس - ساعت 15:30- ورزشگاه امام رضا(ع) مشهد

تراکتورسازی تبریز – پارس جنوبی جم- ساعت 16:30- ورزشگاه یادگار امام تبریز

نساجی مازندران– ماشین سازی تبریز- ساعت 17- ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

فولاد مبارکه سپاهان – ذوب آهن اصفهان- ساعت 17:05- ورزشگاه نقش جهان اصفهان

صنعت نفت آبادان – سایپا تهران- ساعت 17:15- ورزشگاه تختی آبادان

استقلال تهران– گل گهرسیرجان- ساعت 18:15- ورزشگاه آزادی تهران


هفته هفتم

دوشنبه 29 مهر 98

نساجی مازندران – تراکتورسازی تبریز- ساعت 15:30- ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

ماشین سازی تبریز– فولادخوزستان - ساعت 16- ورزشگاه بنیان دیزل تبریز

گل گهرسیرجان – فولاد مبارکه سپاهان- ساعت 16:30- ورزشگاه امام علی (ع( سیرجان

سایپا تهران– استقلال تهران- ساعت 16:45- ورزشگاه شهداء شهر قدس

ذوب آهن اصفهان– شهر خودرو مشهد- ساعت 16:50- ورزشگاه فولاد شهر فولادشهر

نفت مسجد سلیمان – شاهین شهرداری بوشهر- ساعت 17- ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان

پارس جنوبی جم– صنعت نفت آبادان- ساعت 18- ورزشگاه تختی جم

پرسپولیس – پیکان تهران- ساعت 19- ورزشگاه آزادی تهران


هفته هشتم

جمعه 3 آبان 98

ماشین سازی تبریز – نفت مسجد سلیمان- ساعت 16- ورزشگاه بنیان دیزل تبریز

شهر خودرو مشهد– گل گهرسیرجان- ساعت 16:10- ورزشگاه امام رضا (ع) مشهد

فولاد مبارکه سپاهان– سایپا تهران- ساعت 16:45- ورزشگاه نقش جهان اصفهان

استقلال تهران– پارس جنوبی جم- ساعت 19- ورزشگاه آزادی تهران

پیکان تهران– ذوب آهن اصفهان- ساعت 16:45- ورزشگاه شهداء شهر قدس

فولاد خوزستان – نساجی مازندران- ساعت 17- ورزشگاه شهداء فولاد اهواز

صنعت نفت آبادان – تراکتورسازی تبریز- ساعت 18- ورزشگاه تختی آبادان

شاهین شهرداری بوشهر– پرسپولیس - ساعت 16:45- ورزشگاه شهید مهدوی بوشهر


هفتم نهم

چهارشنبه 8 آبان 98

نساجی مازندران– صنعت نفت آبادان- ساعت 16:30- ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

پنجشنبه 9 آبان 98

تراکتورسازی تبریز – استقلال تهران- ساعت 15:30- ورزشگاه یادگار امام تبریز

نفت مسجد سلیمان – فولاد خوزستان- ساعت 17- ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان

پرسپولیس – ماشین سازی تبریز- ساعت 17:45- ورزشگاه آزادی تهران

پارس جنوبی جم – فولاد مبارکه سپاهان- ساعت 18- ورزشگاه تختی جم

جمعه 10 آبان 98

گل گهرسیرجان – پیکان تهران- ساعت 16:15- ورزشگاه امام علی (ع) سیرجان

سایپا تهران – شهر خودرومشهد- ساعت 16:30- ورزشگاه پاس قوامین تهران

ذوب آهن اصفهان– شاهین شهرداری بوشهر- ساعت 18- ورزشگاه فولاد شهر فولادشهر


هفته دهم

دوشنبه 13 آبان 98

استقلال تهران– صنعت نفت آبادان- ساعت 17:45- ورزشگاه آزادی تهران

سه شنبه 14 آبان 98

فولاد مبارکه سپاهان – تراکتورسازی تبریز- ساعت 15:30- ورزشگاه نقش جهان اصفهان

فولادخوزستان – پرسپولیس - ساعت 15:30- ورزشگاه شهداء فولاد اهواز

جمعه 17 آبان 98

پیکان تهران– سایپا تهران- ساعت 15:30- ورزشگاه شهداء شهر قدس

ماشین سازی تبریز– ذوب آهن اصفهان- ساعت 15:30- ورزشگاه بنیان دیزل تبریز

شهر خودرو مشهد – پارس جنوبی جم- ساعت 16- ورزشگاه امام رضا(ع) مشهد

نفت مسجد سلیمان – نساجی مازندران- ساعت 16:45- ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان

شاهین شهرداری بوشهر – گل گهرسیرجان- ساعت 17:45- ورزشگاه شهید مهدوی بوشهر


هفته یازدهم

پنجشنبه 30 آبان 98

گل گهرسیرجان – ماشین سازی تبریز- ساعت 15:30- ورزشگاه امام علی (ع) سیرجان

سایپا تهران– شاهین شهرداری بوشهر- ساعت 16:15- ورزشگاه پاس قوامین تهران

ذوب آهن اصفهان– فولادخوزستان- ساعت 17:30- ورزشگاه فولاد شهر فولادشهر

پارس جنوبی جم – پیکان تهران- ساعت 17:45- ورزشگاه تختی جم

جمعه اول آذر 98

نساجی مازندران– استقلال تهران- ساعت 15:15- ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

تراکتورسازی تبریز – شهر خودرومشهد- ساعت 15:30- ورزشگاه یادگار امام تبریز

پرسپولیس – نفت مسجد سلیمان- ساعت 17:30- ورزشگاه آزادی تهران

صنعت نفت آبادان – فولاد مبارکه سپاهان- ساعت 18- ورزشگاه تختی آبادان


هفته دوازدهم

پنجشنبه 7 آذر 98

ماشین سازی تبریز– سایپا تهران- ساعت 15:30- ورزشگاه بنیان دیزل تبریز

نفت مسجد سلیمان – ذوب آهن اصفهان- ساعت 16:40- ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان

پرسپولیس – نساجی مازندران- ساعت 16:15- ورزشگاه آزادی تهران

جمعه 8 آذر 98

پیکان تهران –تراکتورسازی تبریز- ساعت 15:15- ورزشگاه شهداء شهر قدس

شهر خودرومشهد – صنعت نفت آبادان- ساعت 15:45- ورزشگاه امام رضا(ع) مشهد

فولاد مبارکه سپاهان – استقلال تهران- ساعت 16:15- ورزشگاه نقش جهان اصفهان

شاهین شهرداری بوشهر– پارس جنوبی جم - ساعت 16:30- ورزشگاه شهید مهدوی بوشهر

فولاد خوزستان – گل گهرسیرجان- ساعت 16:40- ورزشگاه شهداء فولاد اهواز


هفته سیزدهم

چهارشنبه 13 آذر 98

سایپا تهران– فولادخوزستان- ساعت 16:15- ورزشگاه پاس قوامین تهران

پارس جنوبی جم – ماشین سازی تبریز- ساعت 16:30- ورزشگاه تختی جم

پنجشنبه 14 آذر 98

تراکتورسازی تبریز– شاهین شهرداری بوشهر- ساعت 15:30- ورزشگاه یادگار امام تبریز

گل گهرسیرجان – نفت مسجد سلیمان- ساعت 16- ورزشگاه امام علی (ع) سیرجان

نساجی مازندران– فولاد مبارکه سپاهان- ساعت 16- ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

استقلال تهران– شهر خودرومشهد- ساعت 16:15- ورزشگاه آزادی تهران

صنعت نفت آبادان – پیکان تهران- ساعت 16:30- ورزشگاه تختی آبادان

ذوب آهن اصفهان – پرسپولیس - ساعت 18:30- ورزشگاه فولاد شهر فولادشهر


هفته چهاردهم

دوشنبه 18 آذر 98

ماشین سازی تبریز –تراکتورسازی تبریز- ساعت 15:15- ورزشگاه یادگار امام تبریز

فولاد خوزستان – پارس جنوبی جم- ساعت 16:35- ورزشگاه شهداء فولاد اهواز

شهر خودرو مشهد– فولاد مبارکه سپاهان- ساعت17- ورزشگاه امام رضا(ع) مشهد

ذوب آهن اصفهان– نساجی مازندران- ساعت 17:30- ورزشگاه فولاد شهر فولادشهر

پیکان تهران – استقلال تهران - ساعت 17:30- ورزشگاه شهداء شهر قدس

سه شنبه 19 آذر 98

شاهین شهرداری بوشهر– صنعت نفت آبادان- ساعت 16:30- ورزشگاه شهید مهدوی بوشهر

نفت مسجد سلیمان – سایپا تهران- ساعت 16:35- ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان

پرسپولیس – گل گهرسیرجان- ساعت 17:30- ورزشگاه آزادی تهران


هفته پانزدهم

جمعه 22 آذر 98

نساجی مازندران – شهرخودرومشهد- ساعت 15- ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

تراکتورسازی تبریز – فولاد خوزستان- ساعت 15:30- ورزشگاه یادگار امام تبریز

استقلال تهران– شاهین شهرداری بوشهر- ساعت 16:15- ورزشگاه آزادی تهران

پارس جنوبی جم– نفت مسجد سلیمان- ساعت 16:30- ورزشگاه تختی جم

فولاد مبارکه سپاهان – پیکان تهران- ساعت 16:40- ورزشگاه نقش جهان اصفهان

شنبه 23 آذر 98

گل گهر سیرجان– ذوب آهن اصفهان- ساعت 16- ورزشگاه امام علی (ع) سیرجان

صنعت نفت آبادان – ماشین سازی تبریز- ساعت 16:40- ورزشگاه تختی آبادان

سایپا تهران – پرسپولیس - ساعت 17:30- ورزشگاه شهداء شهر قدس


هفته شانزدهم

پنجشنبه 28 آذر 98

پارس جنوبی جم- پرسپولیس - ساعت 18:30- ورزشگاه تختی جم

نساجی مازندران- گل گهرسیرجان- ساعت 15 - ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

تراکتورسازی تبریز- نفت مسجد سلیمان- ساعت 15:30- ورزشگاه یادگار امام تبریز

سایپا تهران- ذوب آهن اصفهان - ساعت 15:30- ورزشگاه پاس قوامین تهران

استقلال تهران- ماشین سازی تبریز- ساعت 16:15- ورزشگاه آزادی تهران

شهرخودرو مشهد- پیکان تهران- ساعت 15:45- ورزشگاه امام رضا(ع) مشهد

فولاد مبارکه سپاهان- شاهین شهرداری بوشهر- ساعت 16:25- ورزشگاه نقش جهان اصفهان

صنعت نفت آبادان- فولاد خوزستان- ساعت 16:40- ورزشگاه تختی آبادان


هفته هفدهم

جمعه 6 دی 98

پرسپولیس - تراکتورسازی تبریز- ساعت 15- ورزشگاه آزادی تهران

پیکان تهران- نساجی مازندران- ساعت 15- ورزشگاه شهداء شهر قدس

ماشین سازی تبریز- فولاد مبارکه سپاهان- ساعت 15:30- ورزشگاه بنیان دیزل تبریز

نفت مسجد سلیمان- صنعت نفت آبادان- ساعت 16:15- ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان

گل گهرسیرجان- سایپاتهران- ساعت 16:15- ورزشگاه امام علی (ع) سیرجان

ذوب آهن اصفهان- پارس جنوبی جم- ساعت 16:30- ورزشگاه فولاد شهر فولادشهر

شاهین شهرداری بوشهر- شهرخودرو مشهد - ساعت 16:45- ورزشگاه شهید مهدوی بوشهر

فولادخوزستان- استقلال تهران- ساعت 17:45- ورزشگاه شهداء فولاد اهواز


هفته هجدهم

جمعه یازده بهمن 98

پارس جنوبی جم- گل گهرسیرجان - ورزشگاه تختی جم

فولاد مبارکه سپاهان- فولاد خوزستان - ورزشگاه نقش جهان اصفهان

نساجی مازندران- سایپا تهران - ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

تراکتورسازی تبریز- ذوب آهن اصفهان- ورزشگاه یادگار امام تبریز

پیکان تهران- شاهین شهرداری بوشهر- ورزشگاه شهداء شهر قدس

شنبه 12 بهمن 98

صنعت نفت آبادان- پرسپولیس - ورزشگاه تختی آبادان

یکشنبه 13 بهمن 98

شهر خودرومشهد- ماشین سازی تبریز- ورزشگاه امام رضا(ع) مشهد

استقلال تهران- نفت مسجد سلیمان- ورزشگاه آزادی تهران


هفته نوزدهم

چهارشنبه 16 بهمن 98

نفت مسجد سلیمان- فولاد مبارکه سپاهان- ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان

پنجشنبه 17 بهمن 98

پرسپولیس - استقلال تهران- ورزشگاه آزادی تهران

فولادخوزستان- شهر خودرو مشهد- ورزشگاه شهداء فولاد اهواز

جمعه 18 بهمن 98

سایپاتهران- پارس جنوبی جم- ورزشگاه پاس قوامین تهران

ماشین سازی تبریز- پیکان تهران- ورزشگاه بنیان دیزل تبریز

شاهین شهرداری بوشهر- نساجی مازندران - ورزشگاه شهید مهدوی بوشهر

ذوب آهن اصفهان- صنعت نفت آبادان- ورزشگاه فولاد شهر فولادشهر

گل گهرسیرجان- تراکتور سازی تبریز- ورزشگاه امام علی (ع) سیرجان


هفته بیستم

جمعه 2 اسفند 98

تراکتورسازی تبریز- سایپاتهران- ورزشگاه یادگار امام تبریز

صنعت نفت آبادان- گل گهرسیرجان- ورزشگاه تختی آبادان

شاهین شهرداری بوشهر- ماشین سازی تبریز- ورزشگاه شهید مهدوی بوشهر

پیکان تهران- فولاد خوزستان- ورزشگاه شهداء شهر قدس

نساجی مازندران- پارس جنوبی جم- ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

شنبه 3 اسفند 98

استقلال تهران- ذوب آهن اصفهان- ورزشگاه آزادی تهران

شهر خودرومشهد- نفت مسجد سلیمان - ورزشگاه امام رضا(ع) مشهد

یکشنبه 4 اسفند 98

فولاد مبارکه سپاهان- پرسپولیس - ورزشگاه نقش جهان اصفهان


هفته بیست و یکم

چهارشنبه 7 اسفند 98

گل گهرسیرجان- استقلال تهران- ورزشگاه امام علی (ع) سیرجان

پنجشنبه 8 اسفند 98

ذوب آهن اصفهان- فولاد مبارکه سپاهان- ورزشگاه فولاد شهر فولادشهر

نفت مسجد سلیمان- پیکان تهران- ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان

پرسپولیس - شهر خودرو مشهد- ورزشگاه آزادی تهران

جمعه 9 اسفند 98

پارس جنوبی جم- تراکتورسازی تبریز- ورزشگاه تختی جم

فولاد خوزستان- شاهین شهرداری بوشهر- ورزشگاه شهداء فولاد اهواز

ماشین سازی تبریز- نساجی مازندران- ورزشگاه بنیان دیزل تبریز

سایپا تهران- صنعت نفت آبادان - ورزشگاه پاس قوامین تهران


هفته بیست و دوم

جمعه 16 اسفند 98

تراکتورسازی تبریز- نساجی مازندران- ورزشگاه یادگار امام تبریز

شاهین شهرداری بوشهر- نفت مسجد سلیمان- ورزشگاه شهید مهدوی بوشهر

فولادخوزستان- ماشین سازی تبریز- ورزشگاه شهداء فولاد اهواز

شنبه 17 اسفند 98

صنعت نفت آبادان- پارس جنوبی جم - ورزشگاه تختی آبادان

پیکان تهران- پرسپولیس - ورزشگاه شهداء شهر قدس

یکشنبه 18 اسفند 98

شهر خودرو مشهد- ذوب آهن اصفهان- ورزشگاه امام رضا(ع) مشهد

استقلال تهران- سایپا تهران- ورزشگاه آزادی تهران

فولاد مبارکه سپاهان- گل گهرسیرجان- ورزشگاه نقش جهان اصفهان


هفته بیست و سوم

پنجشنبه 22 اسفند 98

نفت مسجد سلیمان- ماشین سازی تبریز- ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان

پرسپولیس - شاهین شهرداری بوشهر- ورزشگاه آزادی تهران

نساجی مازندران- فولاد خوزستان - ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

جمعه 23 اسفند 98

تراکتورسازی تبریز- صنعت نفت آبادان- ورزشگاه یادگار امام تبریز

ذوب آهن اصفهان- پیکان تهران- ورزشگاه فولاد شهر فولادشهر

پارس جنوبی جم- استقلال تهران- ورزشگاه تختی جم

گل گهرسیرجان- شهر خودرو مشهد - ورزشگاه امام علی (ع) سیرجان

سایپا تهران- فولاد مبارکه سپاهان- ورزشگاه پاس قوامین تهران


هفته بیست و چهارم

دوشنبه 26 اسفند 98

فولاد خوزستان- نفت مسجد سلیمان – ورزشگاه شهداء فولاد اهواز

ماشین سازی تبریز- پرسپولیس – ورزشگاه بنیان دیزل تبریز

چهارشنبه 28 اسفند 98

استقلال تهران- تراکتورسازی تبریز – ورزشگاه آزادی تهران

شاهین شهرداری بوشهر- ذوب آهن اصفهان – ورزشگاه شهید مهدوی بوشهر

پیکان تهران- گل گهرسیرجان – ورزشگاه شهداء شهر قدس

فولاد مبارکه سپاهان- پارس جنوبی جم – ورزشگاه نقش جهان اصفهان

صنعت نفت آبادان- نساجی مازندران – ورزشگاه تختی آبادان

شهر خودرومشهد- سایپا تهران – ورزشگاه امام رضا(ع) مشهد


هفته بیست و پنجم

پنجشنبه 14 فروردین 99

تراکتور سازی تبریز- فولاد مبارکه سپاهان – ورزشگاه یادگار امام تبریز

صنعت نفت آبادان- استقلال تهران– ورزشگاه تختی آبادان

پرسپولیس - فولادخوزستان– ورزشگاه آزادی تهران

پارس جنوبی جم- شهر خودرو مشهد– ورزشگاه تختی جم

جمعه 15 فروردین 99

ذوب آهن اصفهان- ماشین سازی تبریز– ورزشگاه فولاد شهر فولادشهر

گل گهرسیرجان- شاهین شهرداری بوشهر– ورزشگاه امام علی (ع) سیرجان

نساجی مازندران- نفت مسجد سلیمان – ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

سایپا تهران- پیکان تهران– ورزشگاه پاس قوامین تهران


هفته بیست و ششم

جمعه 22 فرودین 99

فولادخوزستان- ذوب آهن اصفهان – ورزشگاه شهداء فولاد اهواز

ماشین سازی تبریز- گل گهرسیرجان – ورزشگاه بنیان دیزل تبریز

شاهین شهرداری بوشهر- سایپا تهران – ورزشگاه شهید مهدوی بوشهر

پیکان تهران- پارس جنوبی جم – ورزشگاه تختی جم

شنبه 23 فرودین 99

شهر خودرومشهد- تراکتور سازی تبریز– ورزشگاه امام رضا(ع) مشهد

استقلال تهران- نساجی مازندران– ورزشگاه آزادی تهران

نفت مسجد سلیمان- پرسپولیس– ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان

فولاد مبارکه سپاهان- صنعت نفت آبادان– ورزشگاه نقش جهان اصفهان


هفته بیست و هفتم

پنجشنبه 28 فروردین 99

استقلال تهران- فولاد مبارکه سپاهان– ورزشگاه آزادی تهران

نساجی مازندران- پرسپولیس– ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

صنعت نفت آبادان- شهر خودرومشهد – ورزشگاه تختی آبادان

جمعه 29 فروردین 99

تراکتور سازی تبریز- پیکان تهران – ورزشگاه یادگار امام تبریز

ذوب آهن اصفهان- نفت مسجد سلیمان – ورزشگاه فولاد شهر فولادشهر

گل گهرسیرجان- فولاد خوزستان– ورزشگاه امام علی (ع) سیرجان

پارس جنوبی جم- شاهین شهرداری بوشهر – ورزشگاه تختی جم

سایپا تهران- ماشین سازی تبریز– ورزشگاه پاس قوامین تهران


هفته بیست و هشتم

جمعه 5 اردیبهشت 99

نفت مسجد سلیمان- گل گهرسیرجان– ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان

فولادخوزستان- سایپا تهران– ورزشگاه شهداء فولاد اهواز

ماشین سازی تبریز- پارس جنوبی جم – ورزشگاه بنیان دیزل تبریز

پیکان تهران- صنعت نفت آبادان– ورزشگاه شهداء شهر قدس

شاهین شهرداری بوشهر- تراکتورسازی تبریز– ورزشگاه شهید مهدوی بوشهر

شنبه 6 اردیبهشت 99

فولاد مبارکه سپاهان- نساجی مازندران– ورزشگاه نقش جهان اصفهان

پرسپولیس - ذوب آهن اصفهان– ورزشگاه آزادی تهران

شهر خودرومشهد- استقلال تهران– ورزشگاه امام رضا(ع) مشهد


هفته بیست و نهم

پنجشنبه 11 اردیبهشت 99

تراکتورسازی تبریز- ماشین سازی تبریز – ورزشگاه یادگار امام تبریز

نساجی تهران- ذوب آهن اصفهان– ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

استقلال تهران- پیکان تهران– ورزشگاه تهران

گل گهرسیرجان- پرسپولیس– ورزشگاه امام علی (ع) سیرجان

سایپا تهران- نفت مسجد سلیمان –ورزشگاه پاس قوامین تهران

صنعت نفت آبادان- شاهین شهرداری بوشهر- ورزشگاه تختی آبادان

فولاد مبارکه سپاهان- شهر خودرو مشهد–ورزشگاه نقش جهان اصفهان

پارس جنوبی جم- فولاد خوزستان– ورزشگاه تختی جم


هفته سی ام

یکشنبه 21 اردیبهشت 99

فولاد خوزستان- تراکتورسازی تبریز - ورزشگاه شهداء فولاد اهواز

ذوب آهن اصفهان- گل گهر سیرجان- ورزشگاه فولاد شهر فولادشهر

شاهین شهرداری بوشهر- استقلال تهران- ورزشگاه شهید مهدوی بوشهر

نفت مسجد سلیمان- پارس جنوبی جم- ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان

پیکان تهران- فولاد مبارکه سپاهان- ورزشگاه شهداء شهر قدس

شهرخودرومشهد- نساجی مازندران- ورزشگاه امام رضا(ع) مشهد

پرسپولیس - سایپا تهران - ورزشگاه آزادی تهران

ماشین سازی تبریز- صنعت نفت آبادان- ورزشگاه بنیان دیزل تبریز

  • تاریخ: شنبه, 23 شهریور 1398
بازدید : 5,103 بار
برنامه کامل لیگ برتر فوتبال ایران 98-99
4.5
out of
5
(
2
) votes

نوشتن نظرات

توجه : ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی دور از فرهنگ ایرانی ما است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.


تصویر امنیتی

کاربران آنلاین : 4,540